Cliëntenraad

Terugblik op 2021

Dick Gaasbeek en Ineke Ruissen, cliëntenraad Ikazia Ziekenhuis: “Ondanks COVID-19 hebben we het nodige kunnen bijdragen”
Voor de cliëntenraad van het Ikazia Ziekenhuis was 2021 een druk jaar. Er werden veel ideeën uitgewisseld en de raad gaf meerdere adviezen. Daarnaast richtte de cliëntenraad zich op de eigen ontwikkeling. “Dit was in alle opzichten een jaar van groei.”

Lees meer

Cliëntenraad

Terugblik op 2021
Dick Gaasbeek en Ineke Ruissen, cliëntenraad Ikazia Ziekenhuis: “Ondanks COVID-19 hebben we het nodige kunnen bijdragen”
Voor de cliëntenraad van het Ikazia Ziekenhuis was 2021 een druk jaar. Er werden veel ideeën uitgewisseld en de raad gaf meerdere adviezen. Daarnaast richtte de cliëntenraad zich op de eigen ontwikkeling. “Dit was in alle opzichten een jaar van groei.”

Lees meer

Ineke Ruissen

“Het leveren van de best mogelijke zorg zit natuurlijk al ingebakken in de geest van Ikazia,” zegt cliëntenraad-voorzitter Dick Gaasbeek stellig. “Toch blijft het belangrijk om ook het belang en de beleving van de patiënt in het oog te houden. Het verfijnen van de zorgkwaliteit is onze missie als formele adviseur van het ziekenhuisbestuur.” “We worden gevraagd op diverse fronten mee te denken over het ziekenhuisbeleid. Dat doen we als patiënten ofwel gebruikers, op een positief kritische manier,” vertelt Ineke Ruissen. Zij maakt sinds twee jaar deel uit van de cliëntenraad. “Ikazia staat open voor onze adviezen. Dat werkt heel prettig.”

Heel actief

Dat het werk veelomvattend is, blijkt wel uit het jaarverslag 2021 van de cliëntenraad. Ter illustratie belichten Ineke en Dick drie onderwerpen. “In Ikazia ligt de aandacht steeds meer op persoonsgerichte zorg,” stelt Dick vast. “De cliëntenraad krijgt ruimschoots de mogelijkheid daarover mee te praten. Dat doen we formeel waar nodig, informeel waar mogelijk. We spreken niet alleen met directie en medisch specialisten, maar ook met afdelingshoofden, de OR en klachtenfunctionarissen. Ook lopen we mee met veiligheidsrondes, praten we met de teamleider van de centrale keuken en laten we ons informeren door de vrijwilligerscoördinator. Zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eind vorig jaar stelde: ‘uw cliëntenraad is heel actief’ en dat klopt. Ondanks COVID-19 hebben we best het nodige kunnen bijdragen. Wij kennen inmiddels bijna alle hoeken en gaten van het ziekenhuis. Daarom zijn wij, mèt het ziekenhuis, erg gelukkig met de toekenning van het Qualicor goud-certificaat.”

Gastvrijheid

Ineke: “Over de situatie rondom COVID-19 kregen wij regelmatig updates en rapportages, zodat wij goed op de hoogte bleven. Eén van onze aandachtspunten betrof de toegang tot het ziekenhuis en de patiëntbejegening daarbij. Daarover hebben wij geadviseerd om de gastvrijheid van Ikazia buiten bij de ingang beter zichtbaar te maken. Hier is adequaat op gereageerd. Daarop voortbordurend komen er hopelijk nu ook stewards op het terrein tussen de straat en ziekenhuisingang.”

In ontwikkeling

Tot slot is de voortgang van de cliëntenraad zelf in 2021 vermeldenswaardig. Dick: “Onze raad is opgericht in 2013 en nog steeds in ontwikkeling. Ook in 2021 hebben we onze kennis up-to-date gehouden en intensief gesproken over de toekomst. Bovendien is onze cliëntenraad gegroeid naar acht leden, waarvan drie nieuwe leden met ingang van 2022.”

Ineke tot slot: “We kunnen 2021 met recht een jaar van groei noemen. Niet alleen qua inzichten en professionalisering, maar ook qua resultaten. Die ontwikkeling zetten we graag voort.”

Lees hier het jaarverslag 2021 van de cliëntenraad van het Ikazia Ziekenhuis.

Dick Gaasbeek
Artikel Voorwoord

Podcast E-health

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Send