Persoonsgerichte zorg

Medewerkers aan het woord

Persoonsgerichte zorg gaat over oprechte interesse in de patiënt en hoe wij in Ikazia, samen met de patiënt, de best passende zorg kunnen geven. Vijf medewerkers in Ikazia vertellen hoe zij hier invulling aangeven en waar zij trots op zijn.

Lees meer

Persoonsgerichte zorg

Medewerkers aan het woord
Persoonsgerichte zorg gaat over oprechte interesse in de patiënt en hoe wij in Ikazia, samen met de patiënt, de best passende zorg kunnen geven. Vijf medewerkers in Ikazia vertellen hoe zij hier invulling aangeven en waar zij trots op zijn.

Lees meer

Eveline Oosterveld, adviseur patiëntcommunicatie en -participatie

Afgelopen jaar was er in Ikazia veel aandacht voor communicatie, laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Zo hielden we een webinar over persoonsgerichte zorg met informatie over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Wat is dat eigenlijk, hoe herken je het en hoe ga je er mee om?

Lees meer

Plastisch chirurg Dirk-Jan van der Avoort vertelde wat hij zoal doet om persoonsgerichte zorg te bieden. Zo legde hij tijdens het webinar uit dat hij in de spreekkamer vaak gebruikmaakt van illustraties om zijn verhaal te verduidelijken.

De maand september stond in het teken van laaggeletterdheid. Er was een quiz, een kaart met tips, een escapekoffer waarbij collega’s zelf ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn, een e-learning over laaggeletterdheid en het gesprek met elkaar voeren over dit thema.

Daarnaast had ik voor de winteruitgave van het magazine Ikazia Nieuws een ontmoeting met taalambassadeur Koos. Hij vertelde zijn bijzondere levensverhaal, hoe het was om laaggeletterd te zijn en hoe hij uiteindelijk de stap maakte om beter te leren lezen en schrijven.

Ik ben trots op wat we in Ikazia allemaal doen om onze patiënten de persoonsgerichte zorg te geven die ze verdienen. Persoonsgerichte zorg is waar Ikazia voor staat.

Joella Oomsen, verpleegkundig coördinator 5A (orthopedie, gynaecologie en chirurgie)

In 2021 heeft de Stichting Vrienden van Ikazia geld beschikbaar gesteld om een mooie huiskamer te maken voor onze geriatrische patiënten. Deze huiskamer zorgt voor meer structuur in het dag en nachtritme, wat goed is voor het herstel van de patiënten. De huiskamer wordt dagelijks gerund door vrijwilligers.

Lees meer

Rond 16.30 uur worden de warme maaltijden gebracht waarna de vrijwilligers samen met de patiënten aan tafel gaan. Door samen aan tafel te zitten, worden patiënten gestimuleerd om goed te eten. De kans op ondervoeding is zo een stuk kleiner. En het is natuurlijk ook een stuk gezelliger.

In het weekend zijn er geen vrijwilligers aanwezig die de huiskamer runnen. Dan gaan de verpleegkundigen bij de patiënten in de huiskamer zitten en eten ze met hen. Dit is een voorbeeld van patiëntgerichte zorg waar we trots op mogen zijn.

Esther Schmidt, verpleegkundig specialist chirurgische oncologie

Het lijkt zo vanzelfsprekend om samen met de patiënt te beslissen over een behandeling. Maar nadat we de diagnose hebben besproken is de eerste vraag die de patiënt stelt vaak “Wat kan er aan gedaan worden?” Meestal gevolgd door: “U weet wat het beste is en ik wil zo snel mogelijk geopereerd worden!”

Lees meer

Veel patiënten zijn bang dat te lang nadenken over een besluit tot vertraging leidt. Door uit te leggen dat we die wachttijd juist gebruiken om te komen tot de beste keuze en er in principe geen tijd verloren gaat, geeft dat vertrouwen en enige rust. In dat eerste gesprek zijn de meeste patiënten niet in staat om beslissingen te nemen en daarom hebben we meerdere gesprekken voor een operatie.

Binnen het team waarin ik werk, was er al veel aandacht voor de patiënt. Toch heb ik gezien dat door meer bewust te zijn van ‘samen beslissen’, ik nog meer kijk naar wat belangrijk is voor de patiënt. Hoe is de thuissituatie, hoe staat iemand in het leven, wat is belangrijk voor die persoon?

Ik denk nu aan een oudere patiënt met laag rectumcarcinoom waarbij een nieuwe aansluiting van de darm bij de operatie mogelijk was. Dat wilde ze graag want ze zei “liever dood dan een stoma”. Na alle informatie en uitleg, namen we de tijd om te kijken wat kwaliteit van leven voor haar betekende. Uiteindelijk maakte ze toch de keuze voor een permanente stoma. Zij wilde de risico’s op mogelijke incontinentie of frequente stoelgang niet nemen. De bridgeclub en het weggaan met een vriendin waren nog zo belangrijk voor haar. Nog steeds is ze blij met de gemaakte keuze.

In een tijd van toenemende complexe en intensieve zorg bij de behandeling van kanker moet een patiënt steeds meer informatie verwerken en is het soms moeilijk om keuzes te maken. We zullen de tijd moeten nemen om de patiënt te helpen in de zoektocht naar de behandeling die bij hem of haar past en dat is iedere keer weer een uitdaging. Ik vind het mooi om te zien hoe we deze zorg in het Ikazia geregeld hebben.

Marjoleine Bergers, senior staffunctionaris kwaliteit en veiligheid

Ik ben trots op onze zorgprofessionals die zich iedere dag met veel passie en bevlogenheid inzetten voor het geven van persoonsgerichte zorg. In Ikazia vinden we het belangrijk dat onze zorg past bij het leven, de normen en waarden van onze patiënten en hun naaste(n).

Lees meer

Het gaat om een goed gesprek tussen zorgprofessional, patiënt en naaste(n) over de opties, voor- en nadelen en wat belangrijk is in het dagelijks leven. Om dit gesprek te stimuleren, sluiten we aan bij landelijke campagnes over samen beslissen zoals ‘Begin een goed gesprek’ en ‘3 goede vragen’.

Ook externe partijen kijken naar de manier waarop we in Ikazia persoonsgerichte zorg vormgeven. In 2021 kregen we daar mooie complimenten over. IGJ noemde de zorgverleners in Ikazia “gemotiveerd, bevlogen en toegewijd” en accreditatieorganisatie Qualicor Europe stelt dat er in Ikazia een duidelijk fundament is voor persoonsgerichte zorg en patiëntparticipatie.

Als projectleider persoonsgerichte zorg heb ik een ondersteunende rol. In onze centrale werkgroep, waarin ook onze cliëntenraad is vertegenwoordigd, delen we iedere maand goede ideeën om de zorg nog persoonsgerichter te maken. Met vertrouwen kijk ik uit naar de rest van dit jaar.

Joëlle van Gent, coördinator 4C/J

In het Ikazia Ziekenhuis hebben we te maken toenemende complexiteit van zorg, multimorbiditeit, vergrijzing, kortere opnameduur en meer samenwerking in de keten. Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in het samen beslissen.

Lees meer

Dé uitdaging ligt om de persoon achter de patiënt te zien en zo zorg op maat te leveren, zonder dat het meer tijd van de verpleegkundige vraagt. Het gaat erom dat je als verpleegkundige leert om kritisch te reflecteren op je eigen gedrag en handelen, maar ook gesprekstechnieken toe te passen om de juiste informatie bij de patiënt boven te krijgen.

Wist je dat het wetenschappelijk bewezen is dat samen beslissen een positief effect heeft op het herstel van de patiënt? Pijnbeleving is bijvoorbeeld voor iedere patiënt anders. De ene patiënt zal meer pijn ervaren dan de andere. De kunst is dan juist om als verpleegkundige de patiënt te laten meedenken in de mogelijke (niet-medicinale) oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de plek waar een infuusnaald komt. Laat de patiënt meedenken waar dat kan. Hoe fijn is het voor de patiënt om bijvoorbeeld een vrije hand te hebben om te puzzelen!

Het helpt om keuzehulpen in te zetten. Een voorbeeld van zo’n keuzehulp is de Patient Journey App. De kennis van de patiënt wordt daardoor vergroot en dat zorgt ook voor minder discussies. De patiënt kan de voor- en nadelen van de behandelopties beter inschatten en dat leidt tot een actieve manier van samen beslissen.

Artikel Palliatieve zorg voor COVID 19-patiënten

Artikel Kwaliteit

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Send