Marianne Ten Cate

Palliatieve zorg

Verbeterde palliatieve zorg voor COVID 19-patiënten
Sommige COVID 19-patiënten zijn zo ziek dat ze niet meer beter worden. Als iemand ongeneeslijk ziek is en gaat overlijden, zetten artsen en verpleegkundigen alles in het werk om het de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken en onnodig lijden te voorkomen.

Lees meer

Palliatieve zorg

Verbeterde palliatieve zorg voor COVID 19-patiënten
Sommige COVID 19-patiënten zijn zo ziek dat ze niet meer beter worden. Als iemand ongeneeslijk ziek is en gaat overlijden, zetten artsen en verpleegkundigen alles in het werk om het de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken en onnodig lijden te voorkomen.

Lees meer

Marianne Ten Cate

“Met veel aandacht en compassie zorgen wij voor mensen die ongeneselijk ziek zijn en voor mensen die komen te overlijden” vertelt Marianne ten Cate, palliatief verpleegkundige in Ikazia. “Ons uitgangspunt daarbij is altijd om het hen zo comfortabel mogelijk te maken en verlichting te bieden. En dat, als het moment daar is, iemand rustig en waardig kan sterven. Dat is niet alleen belangrijk voor de patiënt zelf, maar ook voor de nabestaanden. Als iemand niet op een goede manier kan overlijden, blijven nabestaanden daar last van houden.”

Longfalen

“Op de verpleegafdeling krijgen COVID 19-patiënten vaak zuurstof toegediend, in de hoop dat het lichaam herstelt en de meneer of mevrouw uiteindelijk naar huis kan” vertelt Marianne. “Dat is gelukkig meestal het geval maar bij sommige patiënten herstelt de longfunctie niet meer. De longen zijn door COVID-19 dan zo ernstig aangetast dat de patiënt niet meer in staat is om zelfstandig genoeg zuurstof binnen te krijgen. Als genezing niet meer mogelijk is en de patiënt, ondanks ondersteunende medicatie nog benauwd blijft, verlagen we, in overleg met de patiënt, familie, artsen en verpleegkundigen, het bewustzijn van de patiënt. Dit noemen we palliatieve sedatie. Uiteindelijk overlijdt deze meneer of mevrouw door het longfalen.”

‘Het is belangrijk om kennis en ervaringen te blijven delen’

‘Als iemand niet op een goede manier kan overlijden, blijven nabestaanden daar last van houden’

Aanpassing protocol

“COVID-19 was een compleet nieuw ziektebeeld waar we in korte tijd veel over moesten leren” vertelt Marianne. “In de praktijk bleek dat de huidige richtlijn palliatieve sedatie bij COVID-patiënten niet toereikend was. Deze groep patiënten had een andere en hogere dosering medicatie nodig. In overleg met verschillende deskundigen in ons ziekenhuis hebben wij in Ikazia daarom het protocol palliatieve sedatie aangepast.”

Menselijke maat

“Afgelopen zomer hebben wij over dit onderwerp een artikel gepubliceerd in een medisch tijdschrift. Veel ziekenhuizen namen daarna contact met ons op. Zij herkenden zich in het beeld dat wij schetsten en de problemen die wij ondervonden. Het is een moeilijk onderwerp maar het is zo belangrijk om kennis en ervaringen hierover te blijven delen. Ik ben best trots op Ikazia, dat wij hierin voorloper zijn, maar veel belangrijker nog is dat we er met elkaar voor zorgen dat de menselijk maat in de zorg blijft en dat we patiënten en hun familie zo goed mogelijk bijstaan als genezing niet meer mogelijk is.”

Filmpje 1 Sportpolikliniek

Artikel Persoonsgerichte zorg

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Send