Kwaliteit

Inge van Wagtendonk en Laszlo Leensvaart over kwaliteit in Ikazia

Het leveren van zorg op hoog niveau is in het Ikazia Ziekenhuis al jaren vanzelfsprekend. Kwaliteit is stevig verankerd in ons dagelijkse denken en doen. Niet omdat het moet, maar omdat we graag zo willen werken. Dat werd in 2021 door Qualicor beloond met een gouden certificaat. Qualicor is een stichting die de kwaliteit van Nederlandse ziekenhuizen toetst.

Lees meer

Kwaliteit

Inge van Wagtendonk en Laszlo Leensvaart over kwaliteit in Ikazia
Het leveren van zorg op hoog niveau is in het Ikazia Ziekenhuis al jaren vanzelfsprekend. Kwaliteit is stevig verankerd in ons dagelijkse denken en doen. Niet omdat het moet, maar omdat we graag zo willen werken. Dat werd in 2021 door Qualicor beloond met een gouden certificaat. Qualicor is een stichting die de kwaliteit van Nederlandse ziekenhuizen toetst.

Lees meer

“Als je de beste zorg wilt leveren, heb je natuurlijk allereerst te maken met allerlei wettelijke vereisten en protocollen,” vertelt Inge van Wagtendonk, hoofd Kwaliteit en Patiëntveiligheid in het Ikazia Ziekenhuis. “Die zijn bij ons vertaald in een kwaliteitsbeleid, waarin persoonsgerichte zorg een belangrijke pijler vormt.”
“Dit kwaliteitsbeleid komt op alle fronten terug, of het nu gaat om een opname- of ontslaggesprek, een time-out op de OK, het invullen van scores zoals pijn of decubitus op een verpleegafdeling of een patiënttevredenheidsonderzoek,” vult Laszlo Leensvaart aan, staffunctionaris Kwaliteit en Patiëntenveiligheid. “Onze collega’s zijn zich echt bewust van de meerwaarde die kwaliteit biedt en handelen daarnaar.”

Groeiend veiligheidsbewustzijn

Inge: “Het leveren van kwaliteit betekent ook dat je proactief moet zijn in het signaleren van mogelijke risico’s die de zorgkwaliteit nadelig kunnen beïnvloeden. In Ikazia werken we daarvoor met verschillende systemen. In IDoc bijvoorbeeld kunnen collega’s eenvoudig alle afspraken opzoeken die we gemaakt hebben over de kwaliteit van zorg en hier kunnen ook incidenten gemeld worden. In het kwaliteitsdashboard van IDoc kan iedere afdeling snel zien wat goed of minder goed is gegaan. Die systemen worden steeds vaker benut.”

‘Collega’s benaderen ons met verbeterideeën en zien het nut van incidenten melden’

Inge van Wagtendonk
Resultaten in 2021

De agenda van beide kwaliteitsfunctionarissen was in 2021 goed gevuld.“We hebben bijvoorbeeld belangrijke kwaliteitsonderwerpen via themamaanden ziekenhuisbreed onder de aandacht gebracht,” vertelt Laszlo, “waarbij afdelingen werden voorzien van informatie, quizzen en ludieke acties. Zo konden zij zelf kwaliteit als onderwerp op een eigen manier onder de aandacht brengen. Om collega’s te ontlasten van het werven van patiënten voor tevredenheidsonderzoeken, hebben we het patiënttevredenheidsonderzoek gedigitaliseerd. De interne audits zijn aangepast naar een waarderende stijl, zodat vooral gekeken wordt naar wat er goed gaat en vervolgens naar wat er beter kan. Ook hebben collega’s met interesse voor kwaliteit afgelopen jaar een aantal keer ideeën uitgewisseld.”

Met vlag en wimpel

“We merken echt dat het veiligheidsbewustzijn onder collega’s toeneemt. Mensen reageren enthousiast, benaderen ons met verbeterideeën en zien het nut van incidenten melden,” constateert Inge. “Daarmee hebben we een flinke stap voorwaarts gezet. Dat hebben we bevestigd gekregen met het gouden Qualicor-certificaat, dat het Ikazia Ziekenhuis, dankzij een score van 99,1%, in 2021 met vlag en wimpel gehaald heeft. En dat in een periode waarin al zo veel extra van de mensen in de zorg werd gevraagd. Dat is echt iets om trots op te zijn.”

Op naar platina

Ook in 2022 blijft kwaliteit hoog op de agenda staan. Inge: “In het kader van patiëntveiligheid gaan we bijvoorbeeld aan de slag met Safety-II, het nieuwe veiligheidsdenken in de zorg, waarbij we vooral kijken wat processen en teams succesvol maakt. Daarnaast doen we mee met het landelijke programma ‘[Ont]Regel de Zorg’ van het ministerie van VWS. Doel hiervan is dat zorgverleners minder regeldruk ervaren, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan de patiënt.”

“Zo zijn we continu bezig om de kwaliteit van onze zorgverlening te verbeteren,” besluit Laszlo. “De lat ligt hoog, ja. In 2023 gaan we voor het platina Qualicor-certificaat!”

Laszlo Leensvaart
Artikel Persoonsgerichte zorg

Podcast Arbeidsmarkt

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Send